Asianajaja, osakas Veikko Siitonen

040 733 8917 veikko.siitonen@inventio.fi

Veikko avustaa asiakkaita moninaisissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Veikko on erikoistunut erilaisia palvelussuhteita koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin, hallinto-oikeusasioihin, ympäristöoikeuteen, kiinteistöasioihin sekä riidanratkaisuun. Asiakkaiden päivittäisen neuvomisen, sopimusten laatimisen ja muun avustamisen ohella hän avustaa asiakkaita säännöllisesti erilaisissa yritystoimintaan liittyvissä oikeudenkäyntiasioissa.  Erityisen tuttuja Veikolle ovat palvelussuhteisiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät riita-asiat niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyssäkin, sekä työturvallisuuteen ja yrityssalaisuusasioihin liittyvät rikosasiat.

Huomattava osa Veikon palvelemista asiakkaista – lukeutuivatpa ne pieniin suomalaisiin perheyrityksiin tai kansainvälisiin suuryrityksiin – arvostaa sitä, että asianajotoimeksiannot hoidetaan kaikkea tarpeetonta julkisuutta ja muuta turhaa huomiota välttäen. Muun muassa tästä syystä tällä sivulla ei ole julkaistu referenssejä.


Painopistealueet

 • Työ- ja muihin palvelussuhteisiin liittyvät asiat
 • Ympäristöoikeus
 • Kiinteistöasiat
 • Riitojen ratkaisu
 • Yritystoimintaan liittyvät rikosasiat

Työkokemus

 • Inventio Asianajotoimisto Oy
  • osakas (2022-)
  • osakas, toimitusjohtaja (2011-2021)
 • Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
  • lakimies (2008-2011)
 • Kuluttajavirasto
  • tuoteturvallisuuslakimies (2007-2008)

Jäsenyydet

 • Suomen Asianajajaliitto
 • Työoikeudellinen yhdistys

Koulutus

 • OTK, Turun yliopisto (2007)

Kielitaito

 • suomi
 • englanti
 • (ruotsi, saksa, ranska)
Siirry takaisin sivun alkuun