PALVELUT

Työoikeus & HR

Palvelussuhteita ja henkilöstöhallintoa koskeva oikeudellinen neuvonta ja riidanratkaisu ovat yksi Invention toiminnan kulmakivistä.

Luotettava kumppani kaikissa työ- ja palvelussuhteita koskevissa asioissa

Keskeinen osa toimenkuvaamme on jokapäiväisen neuvonnan tarjoaminen palvelussuhteita koskevissa asioissa. Tämä käsittää muun muassa työ- ja johtajasopimusten sekä kilpailukielto- ja salassapitosopimusten laatimisen, yhteistoimintamenettelyissä tukemisen, yritysjärjestelyihin liittyvät henkilöstöasiat sekä tietosuoja-asiat.

Päivittäisen neuvonnan ohella edustamme asiakkaitamme säännöllisesti myös palvelussuhteisiin liittyvissä riita-asioissa sekä työelämään liittyvissä rikosasioissa. Näitä ovat muun ohella työturvallisuusrikoksia ja yrityssalaisuusrikoksia koskevat asiat. Lue lisää palveluistamme Riidanratkaisu & rikosasiat.

Asiantuntijamme

Asianajaja, osakas

Veikko Siitonen

040 733 8917 veikko.siitonen@inventio.fi

Asianajaja, Senior Associate

Laura-Maria Poikela

050 440 9162 laura-maria.poikela@inventio.fi

Siirry takaisin sivun alkuun